Giao lưu với 2 nghệ sĩ STEPHANE TRAN NGOC và EVA, EUN YOUNG JOO