Đối ngoại
Danh mục
Danh bạ Phòng Đào tạo và QLKH

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Email: daotaoart@gmail.com
       

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Trần Vũ Hoàng

38251809

0903256821

Trưởng phòng

2

Trần Tiến Dũng

38251809

0979889965

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Minh Đồng

38251809 0913301120 Phó Trưởng phòng

4

Đàm Thị Diệu Thuý

048251809

0983841281

5

Hà Thị Ánh Nguyệt

38251809

0983312243

 

6

Hà Thị Hoàng Anh

38251809

0913597572

 

7

Nguyễn Anh Thắng

38251808

0944668080

 

8

Nguyễn Tiến Đạt

38251808

0912259918

 

 9

Vũ Công Khương

38251808

0938813272

 

10

Vũ Tiến Huy

38251808 0904800885  
Số lượt đọc: 1125 Ngày xuất bản: 10/19/2015 4:35:00 PM Quay trở lại