Đối ngoại
Danh mục
Phòng Hành chính quản trị
 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Email:  phonghcqt.cdnt@gmail.com 

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Minh Phương

3.9340699

0904.351975

Trưởng phòng

2

Dương Quốc Tuấn

3.9340699

0989.067681

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Hồng Thúy

3.8256826

0902.117066

 

4

Nguyễn Ngọc Quỳnh

3.8256826

0979.011886

 

5

Nguyễn Văn Tiền

3.9340699

 0948.517097

 

6

Lê Thị Huệ

3.9340699

01276.501888

 

7

Nguyễn Đức Phúc

  0974.942386  
8

Doãn Văn Thông

   
9

Trần Quốc Toản

0979.920464  
10

Nguyễn Thị Sơn

01669.671154  
11

Nguyễn Thị Hiền

01272.533726  
12

Trần Thị Hòa

0915.016506  
13

Nguyễn Anh Hoa

0986.268748  
14

Nguyễn Mạnh Trường

0969.964774  
Số lượt đọc: 887 Ngày xuất bản: 10/19/2015 5:17:00 PM Quay trở lại