Đối ngoại
Danh mục
LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU SỐ 04

LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU SỐ 04: TOÀN BỘ PHẦN XÂY LẮP (GỒM CẢ CHỐNG MỐI) CỦA DỰ ÁN :"CẢI TẠO, THAY THẾ HỆ THỐNG CỬA GỖ NHÀ A, CẢI TẠO MẶT NGOÀI KHU NHÀ D VÀ CHỐNG NÓNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI"

Số lượt đọc: 1110 Ngày xuất bản: 4/23/2016 11:37:00 PM Quay trở lại